O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR VAZIRLIGI

INTERAKTIV KONSULLIK
XIZMATLARI

Guvohnoma olish uchun hujjatlarni tayyorlashda shaxsiy ma`lumotlarni kiritish

Asosiy ma'lumotlar

 
 
 
 
 
 

Pasport

 
 

O`zbekistonda yashagan joyi

 
 
 

Qo'shimcha ma'lumotlar

 
 

O'zbekiston Respublikasidagi yaqin qarindoshlaringiz